Zakład budżetowy oferuje szeroką gamę usług związanych z funkcjonowaniem giełdy owocowo-warzywnej (ogrodniczego rynku hurtowego), giełdy staroci i rozmaitości, targu wielobranżowego.

Usługi zakładu budżetowego obejmują między innymi:

  • reklamę radiową z wykorzystaniem radiowęzła
  • reklamę wizualną (banery reklamowe, plakaty, tablice reklamowe itp.) rozmieszczane na placu targowym na budynkach, ogrodzeniach, przy wewnętrznych ciągach komunikacyjnych
  • rezerwację miejsc podczas giełdy samochodowej i giełdy staroci (sobota), w czasie targu wielobranżowego (poniedziałki) oraz w inne dni tygodnia (giełda owocowo-warzywna).
  • organizację wystaw i ekspozycji w plenerze (ewentualnie w namiotach wystawienniczych) związanych z szeroko rozumianą problematyką ogrodnictwa, budownictwa jednorodzinnego , opakowań dla produktów ogrodniczych, maszyn i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych, szkółkarstwa, zlotów hobbystów i pasjonatów itp.

Informujemy potencjalnych klientów, że reklama radiowa i wizualna na placu targowym w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej cechuje się wysoką skutecznością – trafia do minimum 1 mln osób odwiedzających w/w plac targowy w ciągu roku.

W przyszłości planowane jest wdrażanie innych przedsięwzięć marketingowych związanych z promocją ziemi sandomierskiej jako ważnego regionu produkcji ogrodniczej w Polsce i Europie.

 

 

Sandomierz Królewskie Miasto

Targowiska Miejskie w Sandomierzu © 2017