Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy” został utworzony w dniu 01.01.2017 roku na podstawie Uchwały nr XXXIII/395/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016 roku.

Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie na terytorium Gminy Miejskiej Sandomierz jej zadań własnych w zakresie:

  • targowisk i hal targowych
  • administrowania targowiskami miejskimi

Podstawą prawną utworzenia zakładu budżetowego były:

art.9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.),

art. 14, ust.5, oraz art.16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Aktualnie zakład budżetowy zarządza placem targowym przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu (Giełda Owocowo-Warzywna), który został przejęty od poprzedniego administratora tj. Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A.

W następnych latach planowane jest administrowanie kolejnymi targowiskami detalicznymi położonymi na terenie gminy miejskiej Sandomierz.

Biuro administracyjne „Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego” mieści się w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 3, naprzeciwko wjazdu na plac targowy przy ul. Przemysłowej.

 

 

Sandomierz Królewskie Miasto

Targowiska Miejskie w Sandomierzu © 2017