1. Wysokość dziennych stawek opłat targowych obowiązujących w czasie giełdy owocowo-warzywnej i targu wielobranżowego (niedziela-piątek).

 

Lp.

Rodzaj czynności i pojazdu

Stawka opłaty targowej

1

Sprzedaż z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie                 do 1,7 tony

7, 00 zł

2

Sprzedaż z samochodu osobowo-towarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 1,7 tony do 2,5 tony, ciągników z przyczepą jednoosiowa lub samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 1,7 tony z przyczepą

12, 00 zł

3

Sprzedaż z samochodu towarowo-osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton, sprzedaż z samochodu osobowo-towarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 1,7 tony do 2,5 tony z przyczepą lub z samochodu osobowo-towarowego o masie całkowitej powyżej 2,5 ton.

18,00 zł

4

Sprzedaż z pojazdu towarowo-osobowego od 3 do 4 ton, z ciągnika z przyczepą dwuosiową z samochodu towarowo-osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton z przyczepą lub z samochodu osobowo-towarowego o masie całkowitej powyżej 2,5 ton z przyczepą

23, 00 zł

5

Sprzedaż z pojazdu towarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 4 do 8 ton oraz z pojazdu towarowo osobowego od 3 do 4 ton z przyczepą.

33, 00 zł

6

Sprzedaż z pojazdu towarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 8 do 12 ton lub pojazdu towarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 4 do 8 ton z przyczepą.

45, 00 zł

7

Sprzedaż z pojazdu towarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 18 ton lub pojazdu towarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 8 do 12 ton z przyczepą.

60, 00 zł

8

Sprzedaż z pojazdów z przyczepami, ciągników siodłowych z naczepami i ciągników balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton lub z pojazdu towarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 18 ton z przyczepą.

70, 00 zł

9

Wykonywanie czynności sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych bez pojazdu oraz poza pojazdem na każdym 1 metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni.

5, 00 zł

10

Wykonywanie czynności sprzedaży w małych jednostkach sprzedaży gastronomicznej o powierzchni do 20 metrów kwadratowych.

23,00 zł

11

Wykonywanie czynności sprzedaży w małych jednostkach sprzedaży gastronomicznej o powierzchni powyżej 20 m2 do 40 metrów kwadratowych

45, 00 zł

12

Wykonywanie czynności sprzedaży w małych jednostkach sprzedaży gastronomicznej o powierzchni powyżej 40 metrów kwadratowych

65, 00 zł

 

 2. Wysokość dziennych stawek opłat targowych obowiązujących w czasie giełdy samochodowej , giełdy staroci i rozmaitości (sobota).

 

Lp.

Rodzaj sprzedaży

Stawka opłaty targowej

1

Sprzedaż samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,0 t

33, 00 zł

2

Sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,0 do 3,0 t

40, 00 zł

3

Sprzedaż samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,0 t do 4,0 t

45, 00 zł

4

Sprzedaż samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 4,0 t

50, 00 zł

5

Sprzedaż samochodów dostawczych z przyczepą (lawetą)

50, 00 zł

 

6

Sprzedaż ciągników rolniczych

28, 00 zł

 

7

Sprzedaż ciągników rolniczych z przyczepami

35, 00 zł

 

8

Sprzedaż pojazdów jednośladowych

12, 00 zł

 

9

Sprzedaż samochodów lub innych pojazdów z pojazdów ciężarowych - lawety (lory)

120, 00 zł

10

Sprzedaż samochodów lub innych pojazdów, które po wjeździe na teren targowiska na innych pojazdach ciężarowych – lawetach opuściły ten pojazd podlega opłacie dodatkowej

Zależna od rodzaju pojazdu wg stawek jak wyżej

11

Wykonywanie czynności sprzedaży artykułów bez pojazdu oraz poza pojazdem (do 5m2) na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni

6, 00 zł

12

Wykonywanie czynności sprzedaży artykułów bez pojazdu oraz poza pojazdem (powyżej 5 m2) na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni

2, 00  zł

 Wysokość opłat targowych została określona w Uchwale nr XXIII/249/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej.

 

3. Opłaty za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu /kwoty brutto z podatkiem VAT/:
 
I. Opłata eksploatacyjna:
 

Lp.

Opłata eksploatacyjna

Stawka opłaty 

1

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t 2,00 zł

2

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 t 3,00 zł

3

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 5,00 zł

4

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na giełdę samochodową /sobota/ 5,00 zł

5

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na targ wielobranżowy /poniedziałek/ 5,00 zł

6

Wjazd na płytę targowiska ciągnikiem rolniczym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą  3,00 zł

7

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. do 20 m2 2,00 zł dziennie /60,00 zł miesięcznie/ 

8

.Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. od 20 m2 do 40 m2 4,00 zł dziennie /120,00 zł miesięcznie/ 

9

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. od 40 m2 do 60 m2  6,00 zł dziennie /180,00 zł miesięcznie/
Uiszczanie opłat eksploatacyjnych odbywa się na bramach wjazdowych na plac targowy.
 
II. Rezerwacja miejsc /stoisk handlowych/:

Lp.

Rezerwacja miejsc /stoisk handlowych/:

Stawka opłaty 

1

Opłata z tytułu rezerwacji miejsca/stoiska handlowego/ podczas giełdy samochodowej 110,00 zł miesięcznie

2

Opłata z tytułu rezerwacji miejsca/stoiska handlowego/ podczas targu wielobranżowego 70,00 zł miesięcznie

3

Opłata z tytułu rezerwacji miejsca/stoiska handlowego/ podczas giełdy owocowo-warzywnej 70,00 zł miesięcznie
Uiszczanie opłat z tytułu rezerwacji miejsc odbywa się na głównej bramie wjazdowej lub w biurze zakładu budżetowego.
 
III. Usługi reklamowe:
 

Lp.

Usługi reklamowe:

Stawka opłaty 

1

Opłata z tytułu reklamy radiowej w radiowęźle 10,00 zł dziennie / za minimum 10 spotów reklamowych/

2

Opłata z tytułu reklamy wizualnej/plansze reklamowe, banery/ 40,00 zł za m2 miesięcznie

3

Opłata za wynajem powierzchni pod ekspozycję lub wystawę 25,00 zł za m2 miesięcznie
 
Uiszczanie opłat z tytułu reklamy odbywa się w pomieszczeniu radiowęzła lub w biurze zakładu budżetowego .
 
IV. Usługi parkingowe:
                                           

Lp.

Usługi parkingowe:

Stawka opłaty parkingowej

1

Wjazd samochodu osobowego z liczbą miejsc siedzących do 5 5,00 zł

2

Wjazd samochodu osobowego z liczbą miejsc siedzących od 6 do 9, samochodu osobowego z przyczepą, kampera 10,00 zł

3

Wjazd samochodu osobowego z liczbą miejsc siedzących od 10 do 20 15,00 zł

4

Wjazd samochodu osobowego z liczbą miejsc siedzących powyżej 20 20,00 zł
 
Uiszczanie opłat odbywa się na bramach wjazdowych na plac targowy. Wysokość opłat parkingowych jest stała bez względu na godzinę wjazdu.
Opłata ma charakter jednorazowy i obowiązuje w każdą niedzielę w trakcie sezonu turystycznego, w godz. 1000 - 2000.
Pobór opłat parkingowych jest potwierdzany poprzez wystawienie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 
W/w opłaty są pobierane zgodnie z Zarządzeniem Nr 83/2018/NK Burmistrza Sandomierza z dnia 21 maja 2018 r.

 

 

 

 

Sandomierz Królewskie Miasto

Targowiska Miejskie w Sandomierzu © 2017