Ważne

KOMUNIKAT NR  8

                                               z  dnia 12.05.2020r.

         Administrator placu  targowego (giełdy)  przy ul. Przemysłowej w  Sandomierzu informuje, że począwszy od  soboty  16 maja 2020 roku warunkowo dopuszcza  się wjazd na  giełdę  samochodową  (staroci i rozmaitości)  ograniczonej liczby pojazdów z ładunkiem towarów  nie posiadających  rezerwacji  miejsca  handlowego.

       Wjazd bez rezerwacji będzie możliwy w soboty  od  godz.  700.

Limit  wjazdów  określi  każdorazowo administrator giełdy, który  jednocześnie zastrzega sobie  prawo  wstrzymania  wjazdów  lub wejść na giełdę  w  sytuacji  powstania  zagrożenia  wynikającego ze zbyt  dużego  zagęszczenia pojazdów i osób znajdujących  się  w danej chwili  na  terenie placu targowego.

Decyzja administratora w tym zakresie jest bezwzględnie obowiązująca

do czasu  jej  odwołania.

      Szanowny Sprzedawco – jedynie rezerwując miejsce  handlowe na sobotnią  giełdę  w Sandomierzu, możesz zająć stanowisko handlowe już w piątek  wieczorem  od godz. 2000 oraz  być pewien, że  miejsce do sprzedaży  będzie  na Ciebie czekać do soboty rano  do godz. 700.

       Pozostałe przepisy regulujące  funkcjonowanie  placu targowego (giełdy) przy ul. Przemysłowej  w Sandomierzu  w warunkach  pandemii koronawirusa przedstawiono  w  Komunikacie  nr 7 z dnia  24.04.2020roku.

 Administrator:

 Targowiska Miejski Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Przemysłowa 2

27 -600  Sandomierz

 

 

Sandomierz Królewskie Miasto

Targowiska Miejskie w Sandomierzu © 2017