Ważne

Uwaga !

Komunikat nr 7

 z dnia  24.04.2020r.

 Administrator placu targowego (giełdy) przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu informuje, że począwszy od soboty 2 maja 2020 roku stopniowo będą znoszone ograniczenia w funkcjonowaniu giełdy samochodowej  (staroci i rozmaitości) w soboty, oraz targu wielobranżowego (przemysłowego) w poniedziałki.  

W przypadku giełdy samochodowej (staroci i rozmaitości) zasady funkcjonowania przedstawiają się następująco:                                              

1) Wjazd na giełdę będzie możliwy w piątek od godz. 20.00 i będzie dostępny wyłącznie dla pojazdów z wykupioną rezerwacją miejsca handlowego.                                                                                                        

 2) Osoba odpowiedzialna za rezerwację ze strony Administratora giełdy – Pan Ryszard Śledź – tel. 539 929 470.                                                                         

3) Rezerwacja miejsca obowiązuje również osoby wnoszące towar w celach handlowych przez przejścia dla pieszych. Dopuszczalna jest wspólna rezerwacja miejsca handlowego przez w/w osoby.                                                               

  4) Rezerwacja miejsca handlowego nie obowiązuje kierowców pojazdów samochodowych przeznaczonych do sprzedaży.                                                 

 5) Kierowcy pojazdów wjeżdżający na giełdę (posiadający rezerwację) załadowanych starociami  i rozmaitościami powinni podać inkasentowi nr telefonu oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). W/w dane będą gromadzone przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników giełdy w warunkach pandemii koronawirusa zgodnie z przepisami RODO w tym zakresie.                                                                                                                

 6) Pierwszeństwo dokonania rezerwacji miejsca handlowego mają osoby dokonujące rezerwacji w poprzednich latach.                                                                                                

 7) Wszystkich uczestników giełdy (Sprzedawców i Kupujących) bezwzględnie obowiązuje stosowanie rękawiczek jednorazowych oraz zakrycie ust i nosa (maseczki itp).                                                                                                      

8) Bezwzględnie obowiązujący jest nakaz zachowania bezpiecznej odległości min. 2 metrów pomiędzy klientami stojącymi w kolejkach.                            

9) Bezwzględnie obowiązujący jest nakaz zachowania odległości pomiędzy    stoiskami handlowymi (samochodami dostawczymi) min. 2  metrów, oraz zapewnienia drożności ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów.  

10) Wjazd na giełdę owocowo-warzywną będzie możliwy w soboty od godz. 13.00.

W przypadku targu wielobranżowego (przemysłowego) odbywającego się w poniedziałki obowiązują zasady jak powyżej, przy czym w związku z dużą ilością wolnych miejsc handlowych, istnieje możliwości wjazdów na teren giełdy także bez wykupionej rezerwacji miejsca handlowego.

Giełda owocowo-warzywna w poniedziałki rozpoczyna się o godz. 13.00.

Administrator placu targowego zastrzega sobie prawo zamykania wjazdów lub wejść na teren placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu w sytuacji powstania zagrożenia wynikającego ze zbyt dużej liczby Sprzedawców i/lub Kupujących znajdujących się w danej chwili na terenie placu targowego.

Prosimy Sprzedawców i Kupujących o zachowanie wszelkich  środków  ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz poleceń Administratora giełdy.

 Administrator:

Targowiska Miejskie

Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Przemysłowa 2

27-600 Sandomierz

Janusz Stasiak – Kierownik Zakładu

 

 

 

Sandomierz Królewskie Miasto

Targowiska Miejskie w Sandomierzu © 2017