Ważne

KOMUNIKAT  Nr  5

z dnia 09.04.2020r.

Administrator placu targowego (giełdy) przy  ul. Przemysłowej w Sandomierzu informuje, że w związku z pandemią  koronawirusa zostaje przedłużony do  końca  kwietnia 2020 roku okres  zawieszenia  giełdy  samochodowej ( staroci i rozmaitości) w soboty oraz targu wielobranżowego (przemysłowego) w poniedziałki.

         Powyższe dotyczy następujących  terminów:

  • w przypadku giełdy samochodowej ( staroci): 17/18 kwietnia, 24/25 kwietnia
  • w przypadku targu wielobranżowego (przemysłowego): 20 kwietnia, 27 kwietnia.

Giełda  rolno -  spożywcza, niezbędnych  środków do produkcji  rolniczej, materiału szkółkarskiego, sadzonek, warzyw i owoców odbywa się  normalnie  we wszystkie dni  tygodnia,  przy zachowaniu  szczególnych środków ostrożności zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w okresie  zagrożenia epidemicznego.

Aktualne  informacje w tym  zakresie  można  uzyskać  na stronie internetowej www.targowiskasandomierz.pl   w zakładce  „ AKTUALNOŚCI” oraz pod  nr telefonów:

15  832 34 22

539 972 657

539 959 635

539 929 470

539 972 712

  Targowiska Miejskie                                 

 Samorządowy  Zakład Budżetowy   

 Janusz Stasiak – Kierownik  Zakładu

 

 

Sandomierz Królewskie Miasto

Targowiska Miejskie w Sandomierzu © 2017