KOMUNIKAT  Nr  5

z dnia 09.04.2020r.

Administrator placu targowego (giełdy) przy  ul. Przemysłowej w Sandomierzu informuje, że w związku z pandemią  koronawirusa zostaje przedłużony do  końca  kwietnia 2020 roku okres  zawieszenia  giełdy  samochodowej ( staroci i rozmaitości) w soboty oraz targu wielobranżowego (przemysłowego) w poniedziałki.

         Powyższe dotyczy następujących  terminów:

  • w przypadku giełdy samochodowej ( staroci): 17/18 kwietnia, 24/25 kwietnia
  • w przypadku targu wielobranżowego (przemysłowego): 20 kwietnia, 27 kwietnia.

Giełda  rolno -  spożywcza, niezbędnych  środków do produkcji  rolniczej, materiału szkółkarskiego, sadzonek, warzyw i owoców odbywa się  normalnie  we wszystkie dni  tygodnia,  przy zachowaniu  szczególnych środków ostrożności zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w okresie  zagrożenia epidemicznego.

Aktualne  informacje w tym  zakresie  można  uzyskać  na stronie internetowej www.targowiskasandomierz.pl   w zakładce  „ AKTUALNOŚCI” oraz pod  nr telefonów:

15  832 34 22

539 972 657

539 959 635

539 929 470

539 972 712

  Targowiska Miejskie                                 

 Samorządowy  Zakład Budżetowy   

 Janusz Stasiak – Kierownik  Zakładu

Informujemy że w Wielką Sobotę 11.kwietnia Giełda w Sandomierzu będzie czynna do godziny 14 00 . Wjazd  na Giełdę będzie możliwy do godziny 13 00. Jednocześnie informujemy, że przerwa świąteczna na giełdzie w Sandomierzu nastąpi od 11.kwietnia (sobota ) do13. kwietnia (poniedziałek)do godziny 20 00. W drugi dzień Świąt Wielkanocnych od godziny 20 00 Giełda będzie funkcjonować normalnie.  

KOMUNIKAT  Nr  4

z dnia  31.03.2020r.

Administrator  placu targowego przy ul. Przemysłowej  oraz  targowisk  detalicznych w Sandomierzu informuje, że  w związku z pandemią  koronawirusa,  począwszy

od dnia  31 marca  2020 roku ,  bezwzględnie  obowiązuje  wymóg  zachowania  odległości co  najmniej  2  metrów  pomiędzy  klientami na stoiskach  handlowych,  ponadto  ograniczenie do  3 osób   maksymalnej  liczby  klientów stojących w kolejce  i kupujących  produkty rolno – spożywcze na stoisku.

Prosimy  sprzedawców  oraz   kupujących   o  zachowanie  szczególnej  ostrożności  podczas dokonywania  transakcji    handlowych na giełdzie przy ul. Przemysłowej i targowiskach detalicznych w Sandomierzu (odległość pomiędzy stoiskami lub  samochodami co  najmniej 5 metrów,  odległość  pomiędzy  osobami co najmniej  2  metry,  maksymalna liczba  klientów na stoisku -  3  osoby, używanie  rękawiczek  jednorazowych, stosowanie płynów dezynfekcyjnych  oraz  maseczek  ochronnych itp.

Aktualne  informacje  w tym  zakresie  można   uzyskać  na stronie  internetowej www.targowiskasandomierz.pl    w zakładce  „ AKTUALNOŚCI” oraz  pod  nr  telefonów:

15  832 34 22

539 972 657

539 959 635

539 929 470

539 972 712

Targowiska Miejskie                           

Samorządowy  Zakład  Budżetowy

Janusz Stasiak – Kierownik Zakladu

 KOMUNIKAT Nr 3

z dnia 27.03.2020.roku

Administrator placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu informuje, że wjazd na giełdę w soboty, począwszy od dnia 28 marca 2020 roku dla sprzedawców materiału szkółkarskiego takiego, jak sadzonki drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, będzie możliwy do godziny 10 00 rano lub po godzinie 15 30 po południu.

Powyższe zarządzenie wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa sprzedaży w warunkach pandemii koronawirusa, w szczególności zapobiegania nadmiernemu zagęszczaniu osób przebywających na terenie giełdy.

  

Targowiska Miejskie

Samorządowy Zakład Budżetowy

Janusz Stasiak – Kierownik Zakładu

KOMUNIKAT NR 2

z dnia 24.03.2020 r.

         Administrator giełdy w Sandomierzu informuje, że w związku z epidemią koronawirusa zawiesza się do Świąt Wielkanocnych 2020 r. funkcjonowanie giełdy samochodowej (staroci i rozmaitości) w soboty oraz targu wielobranżowego w poniedziałki.

Powyższe dotyczy następujących terminów:

  • w przypadku giełdy samochodowej (staroci): 27/28 marca, 03/04 kwietnia,
    10/11 kwietnia 2020 roku.
  • w przypadku targu wielobranżowego: 30 marca, 06 kwietnia, 13 kwietnia 2020 roku.

Giełda rolno-ogrodnicza, środków do produkcji rolnej oraz materiału szkółkarskiego odbywa się normalnie, również w soboty i poniedziałki.

Prosimy sprzedawców oraz klientów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas dokonywania transakcji handlowych (odległość pomiędzy stoiskami lub samochodami dostawczymi co najmniej 5 metrów, odległość pomiędzy osobami co najmniej 2 metry, używanie rękawiczek jednorazowych, stosowanie płynów dezynfekcyjnych, unikanie stania w kolejkach, itp.)

Aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej www.targowiskasandomierz.pl w zakładce „AKTUALNOŚCI” oraz pod
nr telefonów:

(15) 832 – 34 - 22

539 – 972 - 657

539 – 959 - 635

539 – 929 - 470

539 – 972 – 712

Targowiska Miejskie

Samorządowy Zakład Budżetowy

Janusz Stasiak – Kierownik Zakładu

 

 

KOMUNIKAT

         Administrator giełdy w Sandomierzu informuje, że w związku z epidemią koronawirusa zawiesza się do dnia 14.04.2020r. funkcjonowanie giełdy samochodowej (staroci i rozmaitości) w soboty oraz targu wielobranżowego w poniedziałki.

Powyższe dotyczy następujących terminów:

  • w przypadku giełdy samochodowej (staroci): 13/14 marca, 20/21 marca, 27/28 marca, 03/04 kwietnia, 10/11 kwietnia 2020 roku.
  • w przypadku targu wielobranżowego: 16, 23, 30 marca, 06, 13 kwietnia 2020 roku.

Giełda rolno-ogrodnicza oraz materiału szkółkarskiego odbywa się normalnie.

Aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej www.targowiskasandomierz.pl w zakładce „aktualności” oraz pod nr telefonów:

(15) 832 – 34 - 22

539 – 972 - 657

539 – 959 - 635

539 – 929 - 470

539 – 972 – 712

 

Targowiska Miejskie

Samorządowy Zakład Budżetowy

Janusz Stasiak – Kierownik Zakładu

 

Podkategorie

Opłaty za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu /kwoty brutto z podatkiem VAT obowiązujące od stycznia 2021 r.

Lp.

Opłata eksploatacyjna

Stawka opłaty 

1

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t

5,00 zł

2

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 t

10,00 zł

3

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 12,0 t

20,00 zł

4

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 12,0 t do 18,0 t

30,00 zł

5

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18,0 t

40,00 zł

6

Wjazd na płytę targowiska ciągnikiem rolniczym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą jednoosiową

10,00 zł

7

Wejście na płytę targowiska za 1m2 zajętej powierzchni handlowej

2,00 zł

8

Zajęcie dodatkowej powierzchni handlowej wokół pojazdu za 1m2 zajętej powierzchni,

2,00 zł

9

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na targ wielobranżowy (w poniedziałek): o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t

8,00 zł

10

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na targ wielobranżowy (w poniedziałek): o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 t do 3,5 t

20,00 zł

11

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na targ wielobranżowy (w poniedziałek): o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

40,00 zł

12

Wejście na płytę targowiska podczas targu wielobranżowego za 1m2 zajętej powierzchni handlowej,

2,00 zł

13

Zajęcie dodatkowej powierzchni handlowej wokół pojazdu za 1m2 zajętej powierzchni.

2,00 zł

14

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na giełdę samochodową (piątek/sobota) o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t

10,00 zł

15

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na giełdę samochodową (piątek/sobota) o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 t do 3,5 t

20,00 zł

16

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na giełdę samochodową (piątek/sobota) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

40,00 zł

17

Wejście na płytę targowiska podczas giełdy samochodowej za 1m2 zajętej powierzchni handlowej,

3,00 zł

18

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. do 20 m2

10 zł dziennie /300,00 zł miesięcznie/ 

19

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. od 20 m2 do 40 m2

20,00 zł dziennie /400,00 zł miesięcznie/ 

20

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. od 40 m2 do 60 m2

 30,00 zł dziennie /900,00 zł miesięcznie/

 

 

 

Sandomierz Królewskie Miasto

Targowiska Miejskie w Sandomierzu © 2017