KOMUNIKAT NR  8

                                               z  dnia 12.05.2020r.

         Administrator placu  targowego (giełdy)  przy ul. Przemysłowej w  Sandomierzu informuje, że począwszy od  soboty  16 maja 2020 roku warunkowo dopuszcza  się wjazd na  giełdę  samochodową  (staroci i rozmaitości)  ograniczonej liczby pojazdów z ładunkiem towarów  nie posiadających  rezerwacji  miejsca  handlowego.

       Wjazd bez rezerwacji będzie możliwy w soboty  od  godz.  700.

Limit  wjazdów  określi  każdorazowo administrator giełdy, który  jednocześnie zastrzega sobie  prawo  wstrzymania  wjazdów  lub wejść na giełdę  w  sytuacji  powstania  zagrożenia  wynikającego ze zbyt  dużego  zagęszczenia pojazdów i osób znajdujących  się  w danej chwili  na  terenie placu targowego.

Decyzja administratora w tym zakresie jest bezwzględnie obowiązująca

do czasu  jej  odwołania.

      Szanowny Sprzedawco – jedynie rezerwując miejsce  handlowe na sobotnią  giełdę  w Sandomierzu, możesz zająć stanowisko handlowe już w piątek  wieczorem  od godz. 2000 oraz  być pewien, że  miejsce do sprzedaży  będzie  na Ciebie czekać do soboty rano  do godz. 700.

       Pozostałe przepisy regulujące  funkcjonowanie  placu targowego (giełdy) przy ul. Przemysłowej  w Sandomierzu  w warunkach  pandemii koronawirusa przedstawiono  w  Komunikacie  nr 7 z dnia  24.04.2020roku.

 Administrator:

 Targowiska Miejski Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Przemysłowa 2

27 -600  Sandomierz

Uwaga !

Komunikat nr 7

 z dnia  24.04.2020r.

 Administrator placu targowego (giełdy) przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu informuje, że począwszy od soboty 2 maja 2020 roku stopniowo będą znoszone ograniczenia w funkcjonowaniu giełdy samochodowej  (staroci i rozmaitości) w soboty, oraz targu wielobranżowego (przemysłowego) w poniedziałki.  

W przypadku giełdy samochodowej (staroci i rozmaitości) zasady funkcjonowania przedstawiają się następująco:                                              

1) Wjazd na giełdę będzie możliwy w piątek od godz. 20.00 i będzie dostępny wyłącznie dla pojazdów z wykupioną rezerwacją miejsca handlowego.                                                                                                        

 2) Osoba odpowiedzialna za rezerwację ze strony Administratora giełdy – Pan Ryszard Śledź – tel. 539 929 470.                                                                         

3) Rezerwacja miejsca obowiązuje również osoby wnoszące towar w celach handlowych przez przejścia dla pieszych. Dopuszczalna jest wspólna rezerwacja miejsca handlowego przez w/w osoby.                                                               

  4) Rezerwacja miejsca handlowego nie obowiązuje kierowców pojazdów samochodowych przeznaczonych do sprzedaży.                                                 

 5) Kierowcy pojazdów wjeżdżający na giełdę (posiadający rezerwację) załadowanych starociami  i rozmaitościami powinni podać inkasentowi nr telefonu oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). W/w dane będą gromadzone przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników giełdy w warunkach pandemii koronawirusa zgodnie z przepisami RODO w tym zakresie.                                                                                                                

 6) Pierwszeństwo dokonania rezerwacji miejsca handlowego mają osoby dokonujące rezerwacji w poprzednich latach.                                                                                                

 7) Wszystkich uczestników giełdy (Sprzedawców i Kupujących) bezwzględnie obowiązuje stosowanie rękawiczek jednorazowych oraz zakrycie ust i nosa (maseczki itp).                                                                                                      

8) Bezwzględnie obowiązujący jest nakaz zachowania bezpiecznej odległości min. 2 metrów pomiędzy klientami stojącymi w kolejkach.                            

9) Bezwzględnie obowiązujący jest nakaz zachowania odległości pomiędzy    stoiskami handlowymi (samochodami dostawczymi) min. 2  metrów, oraz zapewnienia drożności ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów.  

10) Wjazd na giełdę owocowo-warzywną będzie możliwy w soboty od godz. 13.00.

W przypadku targu wielobranżowego (przemysłowego) odbywającego się w poniedziałki obowiązują zasady jak powyżej, przy czym w związku z dużą ilością wolnych miejsc handlowych, istnieje możliwości wjazdów na teren giełdy także bez wykupionej rezerwacji miejsca handlowego.

Giełda owocowo-warzywna w poniedziałki rozpoczyna się o godz. 13.00.

Administrator placu targowego zastrzega sobie prawo zamykania wjazdów lub wejść na teren placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu w sytuacji powstania zagrożenia wynikającego ze zbyt dużej liczby Sprzedawców i/lub Kupujących znajdujących się w danej chwili na terenie placu targowego.

Prosimy Sprzedawców i Kupujących o zachowanie wszelkich  środków  ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz poleceń Administratora giełdy.

 Administrator:

Targowiska Miejskie

Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Przemysłowa 2

27-600 Sandomierz

Janusz Stasiak – Kierownik Zakładu

 

Komunikat  nr 6

z dnia  09.04.2020r.

Administrator giełdy (placu targowego) przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu informuje, że począwszy od  soboty  11 kwietnia  będą wprowadzone  ograniczenia  w ruchu pieszych odwiedzających giełdę  w sobotę, mające na celu zapewnienie minimalnych  standardów bezpieczeństwa kupujących i  sprzedających.

Ograniczenia te  będą polegać na:

  • uniemożliwieniu wejścia na teren placu targowego  wyłącznie  przez  wytypowane 4 wejścia  dla pieszych
  • spowolnieniu ruchu pieszych poprzez  chwilowe zakazy  wejścia  na teren  placu targowego w przypadku  stwierdzenia  nadmiernej  liczby  osób kupujących w stosunku do  ilości  sprzedających
  • dodatkowych kontrolach lotnych pracowników administratora  giełdy,  mających na celu egzekwowanie przepisów  obowiązujących  w  czasie  pandemii  koronawirusa, takich jak:

-  zachowanie odległości  min. 2 metry pomiędzy  stoiskami  handlowymi  oraz pomiędzy  osobami stojącymi w kolejce

-  obecność   maks. 3 osób  przy jednym  stoisku  handlowym ( samochodzie dostawczym)

-   pobyt na terenie placu  targowego  w danej  chwili  liczby  osób  kupujących  w ilości nie większej  niż  3 – krotna  liczba  stoisk  handlowych  i samochodów dostawczych.

   Szanowni Państwo – w sobotę  11 kwietnia  zostańcie  w domu !

   A jeśli  przyjedziecie  na zakupy  pierwszej potrzeby  na giełdę w  Sandomierzu  -

   to wyłącznie  w jednorazowych  rękawiczkach  oraz  w maseczkach  na twarzach.

                                                                                                             Administrator  giełdy

KOMUNIKAT  Nr  5

z dnia 09.04.2020r.

Administrator placu targowego (giełdy) przy  ul. Przemysłowej w Sandomierzu informuje, że w związku z pandemią  koronawirusa zostaje przedłużony do  końca  kwietnia 2020 roku okres  zawieszenia  giełdy  samochodowej ( staroci i rozmaitości) w soboty oraz targu wielobranżowego (przemysłowego) w poniedziałki.

         Powyższe dotyczy następujących  terminów:

  • w przypadku giełdy samochodowej ( staroci): 17/18 kwietnia, 24/25 kwietnia
  • w przypadku targu wielobranżowego (przemysłowego): 20 kwietnia, 27 kwietnia.

Giełda  rolno -  spożywcza, niezbędnych  środków do produkcji  rolniczej, materiału szkółkarskiego, sadzonek, warzyw i owoców odbywa się  normalnie  we wszystkie dni  tygodnia,  przy zachowaniu  szczególnych środków ostrożności zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w okresie  zagrożenia epidemicznego.

Aktualne  informacje w tym  zakresie  można  uzyskać  na stronie internetowej www.targowiskasandomierz.pl   w zakładce  „ AKTUALNOŚCI” oraz pod  nr telefonów:

15  832 34 22

539 972 657

539 959 635

539 929 470

539 972 712

  Targowiska Miejskie                                 

 Samorządowy  Zakład Budżetowy   

 Janusz Stasiak – Kierownik  Zakładu

Informujemy że w Wielką Sobotę 11.kwietnia Giełda w Sandomierzu będzie czynna do godziny 14 00 . Wjazd  na Giełdę będzie możliwy do godziny 13 00. Jednocześnie informujemy, że przerwa świąteczna na giełdzie w Sandomierzu nastąpi od 11.kwietnia (sobota ) do13. kwietnia (poniedziałek)do godziny 20 00. W drugi dzień Świąt Wielkanocnych od godziny 20 00 Giełda będzie funkcjonować normalnie.  

Podkategorie

Opłaty za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu /kwoty brutto z podatkiem VAT obowiązujące od stycznia 2021 r.

Lp.

Opłata eksploatacyjna

Stawka opłaty 

1

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t

5,00 zł

2

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 t

10,00 zł

3

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 12,0 t

20,00 zł

4

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 12,0 t do 18,0 t

30,00 zł

5

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18,0 t

40,00 zł

6

Wjazd na płytę targowiska ciągnikiem rolniczym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą jednoosiową

10,00 zł

7

Wejście na płytę targowiska za 1m2 zajętej powierzchni handlowej

2,00 zł

8

Zajęcie dodatkowej powierzchni handlowej wokół pojazdu za 1m2 zajętej powierzchni,

2,00 zł

9

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na targ wielobranżowy (w poniedziałek): o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t

8,00 zł

10

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na targ wielobranżowy (w poniedziałek): o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 t do 3,5 t

20,00 zł

11

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na targ wielobranżowy (w poniedziałek): o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

40,00 zł

12

Wejście na płytę targowiska podczas targu wielobranżowego za 1m2 zajętej powierzchni handlowej,

2,00 zł

13

Zajęcie dodatkowej powierzchni handlowej wokół pojazdu za 1m2 zajętej powierzchni.

2,00 zł

14

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na giełdę samochodową (piątek/sobota) o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t

10,00 zł

15

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na giełdę samochodową (piątek/sobota) o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 t do 3,5 t

20,00 zł

16

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na giełdę samochodową (piątek/sobota) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

40,00 zł

17

Wejście na płytę targowiska podczas giełdy samochodowej za 1m2 zajętej powierzchni handlowej,

3,00 zł

18

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. do 20 m2

10 zł dziennie /300,00 zł miesięcznie/ 

19

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. od 20 m2 do 40 m2

20,00 zł dziennie /400,00 zł miesięcznie/ 

20

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. od 40 m2 do 60 m2

 30,00 zł dziennie /900,00 zł miesięcznie/

 

 

 

Sandomierz Królewskie Miasto

Targowiska Miejskie w Sandomierzu © 2017