Opłaty za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu /kwoty brutto z podatkiem VAT obowiązujące od stycznia 2021 r.

Lp.

Opłata eksploatacyjna

Stawka opłaty 

1

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t

5,00 zł

2

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 t

10,00 zł

3

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 12,0 t

20,00 zł

4

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 12,0 t do 18,0 t

30,00 zł

5

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18,0 t

40,00 zł

6

Wjazd na płytę targowiska ciągnikiem rolniczym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą jednoosiową

10,00 zł

7

Wejście na płytę targowiska za 1m2 zajętej powierzchni handlowej

2,00 zł

8

Zajęcie dodatkowej powierzchni handlowej wokół pojazdu za 1m2 zajętej powierzchni,

2,00 zł

9

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na targ wielobranżowy (w poniedziałek): o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t

8,00 zł

10

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na targ wielobranżowy (w poniedziałek): o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 t do 3,5 t

20,00 zł

11

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na targ wielobranżowy (w poniedziałek): o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

40,00 zł

12

Wejście na płytę targowiska podczas targu wielobranżowego za 1m2 zajętej powierzchni handlowej,

2,00 zł

13

Zajęcie dodatkowej powierzchni handlowej wokół pojazdu za 1m2 zajętej powierzchni.

2,00 zł

14

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na giełdę samochodową (piątek/sobota) o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t

10,00 zł

15

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na giełdę samochodową (piątek/sobota) o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 t do 3,5 t

20,00 zł

16

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na giełdę samochodową (piątek/sobota) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

40,00 zł

17

Wejście na płytę targowiska podczas giełdy samochodowej za 1m2 zajętej powierzchni handlowej,

3,00 zł

18

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. do 20 m2

10 zł dziennie /300,00 zł miesięcznie/ 

19

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. od 20 m2 do 40 m2

20,00 zł dziennie /400,00 zł miesięcznie/ 

20

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. od 40 m2 do 60 m2

 30,00 zł dziennie /900,00 zł miesięcznie/

 

 

 

 

1. Wysokość dziennych stawek opłat targowych obowiązujących w czasie giełdy owocowo-warzywnej i targu wielobranżowego (niedziela-piątek).

Lp.

Rodzaj czynności i pojazdu

Stawka opłaty targowej

1

Sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,0 ton

8,00 zł

2

Sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,0 – 2,5 ton, sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,0 ton z przyczepą

13,00 zł

3

Sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 – 3,0 ton, sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,0 – 2,5 ton z przyczepą

20,00 zł

4

Sprzedaż z ciągnika z przyczepą 1-osiową

20,00 zł

5

Sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,0 – 3,5 ton, sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 – 3,0 ton z przyczepą

25,00 zł

6

Sprzedaż z ciągnika z przyczepą 2-osiową

25,00 zł

7

Sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 – 8,0 ton, sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,0 – 3,5 ton z przyczepą

40,00 zł

8

Sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 8,0 – 12,00 ton, sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 – 8,0 ton z przyczepą

55,00 zł

9

Sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 12,0 – 18,00 ton, sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 8,0 – 12,0 ton z przyczepą

70,00 zł

10

Sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18,00 ton, sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 12,0 – 18,0 ton z przyczepą, sprzedaż z ciągnika siodłowego z naczepą

80,00 zł

11

Wykonywanie czynności sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych bez pojazdu oraz poza pojazdem na każdym 1 metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni

5,00 zł

12

Wykonywanie czynności sprzedaży w tymczasowych punktach handlowych lub gastronomicznych o powierzchni do 20m2

25,00 zł

13

Wykonywanie czynności sprzedaży w tymczasowych punktach handlowych lub gastronomicznej o powierzchni powyżej 20m2 do 40m2

50,00 zł

14

Wykonywanie czynności sprzedaży w tymczasowych punktach handlowych lub gastronomicznej o powierzchni powyżej 40m2 do 60m2

75,00 zł

 

 2. Wysokość dziennych stawek opłat targowych obowiązujących w czasie giełdy samochodowej , giełdy staroci i rozmaitości (sobota).

Lp.

Rodzaj sprzedaży

Stawka opłaty targowej

1

Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5ton

30,00 zł

2

Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 – 3,0 ton, sprzedaż z samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,0 – 2,5 ton z przyczepą

45,00 zł

3

Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,0 – 3,5 ton, sprzedaż z samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 – 3,0 ton z przyczepą

55,00 zł

4

Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 – 8,0 ton, sprzedaż z samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,0 – 3,5 ton z przyczepą

65,00 zł

5

Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 8,0 – 12,0 ton, sprzedaż z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 – 8,0 ton z przyczepą

80,00 zł

 

6

Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 12,0 – 18,0 ton, sprzedaż z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 8,0 – 12,0 ton z przyczepą

90,00 zł

 

7

Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18,0 ton, sprzedaż z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 12,0 – 18,0 ton z przyczepą

100,00 zł

 

8

Sprzedaż samochodów lub innych pojazdów z pojazdów ciężarowych – lawet (naczep)

120,00 zł

 

9

Sprzedaż samochodów lub innych pojazdów, które po wjeździe na teren targowiska na innych pojazdach ciężarowych – lawetach opuściły ten pojazd podlega opłacie dodatkowej

Zależna od rodzaju pojazdu wg stawek jak wyżej

10

Sprzedaż ciągników rolniczych

30,00 zł

11

Sprzedaż ciągników rolniczych z przyczepami

45,00 zł

12

Sprzedaż motocykli

10,00 zł

13

Wykonywanie czynności sprzedaży artykułów bez pojazdu oraz poza pojazdem (do 15m2) na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni

6,00 zł

14

Wykonywanie czynności sprzedaży artykułów bez pojazdu oraz poza pojazdem (powyżej 15m2) na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni

2,00 zł

Wysokość opłat targowych została określona w Uchwale nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej.

 

3. Opłaty za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu /kwoty brutto z podatkiem VAT/:
 
I. Opłata eksploatacyjna:

Lp.

Opłata eksploatacyjna

Stawka opłaty 

1

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t 2,00 zł

2

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 t 3,00 zł

3

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 5,00 zł

4

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na giełdę samochodową /sobota/ 5,00 zł

5

Wjazd na płytę targowiska pojazdem samochodowym na targ wielobranżowy /poniedziałek/ 5,00 zł

6

Wjazd na płytę targowiska ciągnikiem rolniczym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą  3,00 zł

7

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. do 20 m2 2,00 zł dziennie /60,00 zł miesięcznie/ 

8

.Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. od 20 m2 do 40 m2 4,00 zł dziennie /120,00 zł miesięcznie/ 

9

Opłata eksploatacyjna od tymczasowych punktów handlowych lub gastronomicznych o pow. od 40 m2 do 60 m2  6,00 zł dziennie /180,00 zł miesięcznie/
Uiszczanie opłat eksploatacyjnych odbywa się na bramach wjazdowych na plac targowy.
 
II. Handel na pozostałych targowiskach na terenie miasta:
Lp. Rodzaj czynności "Mój Rynek" Rynek Starego Miasta Mały Rynek Inne miejsca na terenie miasta, na których prowadzona jest sprzedaż
1 Wykonywanie czynności sprzedaży towarów na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni 3,00 zł/m2 5,00zł/m2 3,00zł/m2 3,00zł/m2
2 Wykonywanie czynności sprzedaży towarów na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni w okresie od początku grudnia do końca lutego również w trakcie trwania imprez plenerowych zaplanowanych w kalendarzu wydarzeń - 3,00zł/m2 3,00zł/m2 -
3 Wykonywanie czynności sprzedaży towarów na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni w trakcie trwania imprez plenerowych zaplanowanych w kalendarzu wydarzeń - 20,00zł/m2 20,00zł/m2 20,00zł/m2
 
III. Rezerwacja miejsc /stoisk handlowych/:

Lp.

Rezerwacja miejsc /stoisk handlowych/:

Stawka opłaty 

1

Opłata z tytułu rezerwacji miejsca/stoiska handlowego/ podczas giełdy samochodowej 110,00 zł miesięcznie

2

Opłata z tytułu rezerwacji miejsca/stoiska handlowego/ podczas targu wielobranżowego 70,00 zł miesięcznie

3

Opłata z tytułu rezerwacji miejsca/stoiska handlowego/ podczas giełdy owocowo-warzywnej 70,00 zł miesięcznie
4 Opłata z tytułu rezerwacji miejsca/stoiska handlowego/ na "Małym Rynku" 100,00 zł miesięcznie, za moduł stoiska do 10m2. Każde stoisko powyżej tej powierzchni liczone będzie proporcjonalnie do jego wielkości
Uiszczanie opłat z tytułu rezerwacji miejsc odbywa się na głównej bramie wjazdowej lub w biurze zakładu budżetowego.
 
IV. Usługi reklamowe:

Lp.

Usługi reklamowe:

Stawka opłaty 

1

Opłata z tytułu reklamy radiowej w radiowęźle 10,00 zł dziennie / za minimum 10 spotów reklamowych/

2

Opłata z tytułu reklamy wizualnej/plansze reklamowe, banery/ 40,00 zł za m2 miesięcznie

3

Opłata za wynajem powierzchni pod ekspozycję lub wystawę 25,00 zł za m2 miesięcznie

4

Opłata z tytułu reklamy wizualnej wielkogabarytowej o powierzchni powyżej 10m2  20,00 zł za m2 miesięcznie

5

Opłata z tytułu reklamy na tablicy świetlnej  10,00 zł dziennie  /za minimum 10 wyświetleń/
 
Uiszczanie opłat z tytułu reklamy odbywa się w pomieszczeniu radiowęzła lub w biurze zakładu budżetowego .
 
V. Usługi parkingowe:

Lp.

Usługi parkingowe:

Stawka opłaty parkingowej

1

Wjazd samochodu osobowego z liczbą miejsc siedzących do 5 5,00 zł

2

Wjazd samochodu osobowego z liczbą miejsc siedzących od 6 do 9, samochodu osobowego z przyczepą, kampera 10,00 zł

3

Wjazd samochodu osobowego z liczbą miejsc siedzących od 10 do 20 15,00 zł

4

Wjazd samochodu osobowego z liczbą miejsc siedzących powyżej 20 20,00 zł
 
Uiszczanie opłat odbywa się na bramach wjazdowych na plac targowy. Wysokość opłat parkingowych jest stała bez względu na godzinę wjazdu.
Opłata ma charakter jednorazowy i obowiązuje w każdą niedzielę w trakcie sezonu turystycznego, w godz. 1000 - 2000.
Pobór opłat parkingowych jest potwierdzany poprzez wystawienie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 
W/w opłaty są pobierane zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2020/NK Burmistrza Sandomierza z dnia 5 marca 2020 r.

 

 

 

 

Sandomierz Królewskie Miasto

Targowiska Miejskie w Sandomierzu © 2017